هوشمند الکترونیکی

به عنوان یک مدرسه، ما یک مدرسه هوشمند الکترونیکی هستیم، به این معنی که در هر کاری که آنلاین انجام می دهیم، پیام «هوشمند، ایمن و مسئولیت پذیر» را تبلیغ می کنیم. کودکان و خانواده ها همچنان به افزایش استفاده خود از فناوری و فرصت های تعامل آنلاین ادامه می دهند. با این فرصت های فزاینده، شانس بیشتری برای اشتباه پیش رفتن به وجود می آید. این بخشی از نقش ما است که به کودکان آموزش دهیم تا بهترین شهروندان آنلاین باشند.

از طریق کار خود به عنوان یک مدرسه هوشمند الکترونیکی، نقش مهمی را که مدارس در حصول اطمینان از اینکه کودکان روش قابل قبول استفاده از فناوری‌های متصل و تعامل با دیگران را درک می‌کنند، می‌شناسیم. با آموزش همه کودکان در مورد معنای “هوشمند، ایمن و مسئولیت پذیر”، ما تلاش می کنیم تا از رفاه همه چه در مدرسه و چه در خانه محافظت کنیم. پیام eSmart پیامی است که توسط همه کارکنان مدرسه به اشتراک گذاشته می شود. در صورت نیاز به تنهایی آموزش داده می شود و همچنین در فرصت های یادگیری دیگر گنجانده می شود.

اگر در مورد فعالیت های آنلاین مربوط به فرزندتان نگرانی دارید، لطفاً با معلم کلاس خود صحبت کنید.
لطفاً توجه داشته باشید: همه کودکانی که دستگاه‌های تلفن همراه را به مدرسه می‌آورند، باید قبل از مدرسه آنها را در کتابخانه رها کنند (این شامل ساعت‌های هوشمند نیز می‌شود).

برای اطلاعات بیشتر درباره eSmart به https://www.esmart.org.au/

 

ثبت نام