کتابخانه

در CCPS ما یک کتابخانه با منابع خوب داریم که مرکز مدرسه ما است. واحدهای قفسه بندی پر از کتاب های داستان تصویری، داستانی و غیرداستانی فوق العاده است. این کتابخانه دارای تعداد زیادی کتاب برای امانت گرفتن و فضاهای آفتابی دوست داشتنی برای نشستن و استراحت در حین مطالعه است. خانم نیکول مویر کتابدار ما است و هر از گاهی اخبار مهم را از طریق خبرنامه به خانه ارسال می کند.

  • کودکان هفته ای یک بار به کتابخانه می آیند تا برگردند و کتاب هایشان را امانت بگیرند.
  • همچنین خوانندگان راهنما، کتابخانه‌های کلاس و مجموعه‌های کلاسی وجود دارد که معلمان آن‌ها را قرض می‌گیرند و در کلاس استفاده می‌کنند.

 

ثبت نام