سفارش ناهار

سفارشات ناهار جمعه خود را بصورت آنلاین با Flexischools ثبت کنید

Flexischools یک سازمان به خوبی تثبیت شده است که به شما این امکان را می دهد تا به راحتی تمام سفارشات ناهار جمعه خود را در هر زمان به صورت آنلاین انجام دهید. غذا توسط کترینگ سیار بازیل تهیه و تحویل خواهد شد. سفارشات باید قبل از ساعت 8:30 صبح روز تحویل ثبت شوند.

برنامه Flexischools را از فروشگاه App یا Google Play دانلود کنید، اینجا را کلیک کنید برای جزئیات در مورد نحوه تنظیم حساب خود.

پس از ثبت نام، می توانید بلافاصله سفارش خود را شروع کنید. اگر سؤالی دارید، لطفاً با تیم خدمات مشتری Flexischools در 1300 361 769 تماس بگیرید، یا می توانید با آنها را از طریق وب سایت خود

ما امیدواریم این گام رو به جلو خانواده ها را با روند راحت تر و کارآمدتر برای سفارش غذاخوری حمایت کند.

ثبت نام