ការបញ្ជាទិញអាហារថ្ងៃត្រង់

ដាក់ការបញ្ជាទិញអាហារថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃសុក្ររបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិតជាមួយ Flexischools

Flexischools គឺជាអង្គការដែលបានបង្កើតឡើងយ៉ាងល្អដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដាក់ការបញ្ជាទិញអាហារថ្ងៃត្រង់ថ្ងៃសុក្ររបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួលតាមអ៊ីនធឺណិតគ្រប់ពេលវេលា។ អាហារនឹងត្រូវបានរៀបចំ និងដឹកជញ្ជូនដោយ Bazil’s Mobile Catering។ ការបញ្ជាទិញត្រូវតែដាក់មុនម៉ោង 8.30 ព្រឹកនៅថ្ងៃដឹកជញ្ជូន។

ទាញយកកម្មវិធី Flexischools ពី App store ឬ Google Play ចុចទីនេះ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតអំពីរបៀបដំឡើងគណនីរបស់អ្នក។

នៅពេលចុះឈ្មោះ អ្នកអាចចាប់ផ្តើមធ្វើការបញ្ជាទិញភ្លាមៗ។ ប្រសិនបើអ្នកមានចម្ងល់ផ្សេងៗ សូមទាក់ទងក្រុមសេវាកម្មអតិថិជន Flexischools តាមរយៈ 1300 361 769 ឬអ្នកអាចទាក់ទង តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ពួកគេ។

យើងសង្ឃឹមថាជំហានទៅមុខនេះនឹងជួយដល់គ្រួសារជាមួយនឹងដំណើរការងាយស្រួល និងមានប្រសិទ្ធភាពជាងមុនក្នុងការបញ្ជាទិញអាហារដ្ឋាន។

ការចុះឈ្មោះ