ساقه

STEM شامل جنبه های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات است. در Cranbourne Carlisle Primary، برنامه STEM ما طیفی از مفاهیم مختلف را بررسی می‌کند، از فعالیت‌های متمرکز بر فناوری گرفته تا مواردی که حول محور ارائه راه‌حل‌های خلاقانه از طریق یک فرآیند مبتنی بر طراحی هستند.

فعالیت های یادگیری فرصت هایی را برای کودکان فراهم می کند تا با دیگران همکاری کنند، برای اهداف مختلف ارتباط برقرار کنند، درباره کاری که انجام می دهند انتقادی فکر کنند و خلاقیت را به روش های مختلف نشان دهند. فعالیت ها از طیف وسیعی از ابزارهای مختلف رباتیک و همچنین مواد طراحی دستی استفاده می کنند.

برای اطلاعات بیشتر به صفحه STEM اداره مراجعه کنید

ثبت نام